O portále

Neziskových sdružení zaměřených na podporu seniorů je poměrně velké množství, existují ty s velkými rozpočty a celostátním zásahem, ale také desítky či stovky regionálních organizací, které pracují pro seniory. Snahy pomoci lidem ve vyšším věku se tak často tříští, překrývají, což částečně ukázal i "koronavirový" rok 2020.

Na českém internetovém trhu chybí informační platforma, která by umožnovala dozvědět se o práci jiných sdružení, vzájemně se inpirovat, poznat "best practices" i slepé cesty, propojit se a spolupracovat. Platí to i opačně - senioři se dozvídají o aktivitách, které mohou využít, složitě a často se o nich nedozví vůbec. Tvůrci projektů a služeb jsou často zaměřeni na činnost samotnou, ale nedoceňují publicitu nebo nemají potřebné dovednosti. To vede k tomu, že ani dobré a velmi prospěšné projekty zaměřující se na plnohodnotný život seniorů nemívají takový dosah a není využitý jejich potenciál. A navíc: i když už jsou informace dostupné, jsou roztříštěné, rozesety pod celém internetu (stránky organizátorů, místní samosprávy, státní správy apod.) a jejich hledání není jednoduché.

Proto jsme se rozhodli využít našich zkušeností z desetiletého provozování internetového magazínu www.i60.cz a nabídnout neziskovým organizacím, podporujícím seniory, možnost prezentovat jejich činnost na novém portálu s názvem „proseniory.online“.

Jak jej budete moci využívat?

Každá proseniorská organizace se  může na portál proseniory.info zaregistrovat a prostřednictvím svého zástupce vkládat na portál články a informace o své činnosti, ale i pozvánky na nejrůznější akce, které bude pořádat. Portál umožňuje tyto nabídky řadit a filtrovat dle data a obsahu. Veškeré příspěvky bude redakce portálu před vydáním editovat – půjde o jazykovou editaci, nikoli obsahovou.

Projekt ProSeniory.online bude využívat zázemí a návštěvnosti portálu i60.cz. Tento bezkonkurenčně největší web v České republice zaměřený na seniory má měsíční průměrnou návštěvnost 300 000 – 400 000 unikátních uživatelů.

KONTAKT:

Jan Raška, i60@i60.cz, 603242494