Profily organizací

GENERACE i60, o.p.s.

GENERACE i60, o.p.s.

JUDr. Simona Rašková, ředitelka GENERACE o.p.s.. Tel: 737 473 278.

Obecně prospěšná společnost GENERACE i60 se od roku 2017 zabývá organizovaním nejrůznějších společenských a kulturních akcí pro lidi v seniorském věku. Cílem o.p.s. je motivovat lidi ve věku nad 65 let k aktivnímu stárnutí, a to nejen nabídkou vlastních akcí, ale i akcí partnerských organizací. GENERACE i60 při své činnosti klade rovněž důraz na rozvíjení mezigeneračních vztahů.

Gerontologický Institut o.p.s.

Gerontologický Institut o.p.s.

info@giops.cz

GERONTOLOGICKÝ INSTITUT, O.P.S. JE OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ZALOŽENÁ V ROCE 2011 OBČANSKÝM SDRUŽENÍM ŽIVOT 90. Zaměřujeme se na problematiku stáří a stárnutí, a to v oblasti vzdělávání, poradenství, metodické a analytické činnosti. Organizujeme mezinárodní odborné konference a také kurzy a akce zaměřené na simulaci a přípravu na stáří. V této oblasti navazujeme na bohaté zkušenosti své zakladatelky, organizace ŽIVOT 90.

Mezi námi, o.p.s.

Mail: info@mezi-nami.cz

Tel: 604 356 300

Mezi námi je obecně prospěšná společnost, která propojuje světy seniorů a dětí, aby si navzájem předávali zkušenosti a radost ze života. V mezigeneračních programech POVÍDEJ a PŘEČTI propojujeme generace. V programu POVÍDEJ - seniory z domovů seniorů po celé ČR s dětmi z MŠ/ZŠ. Organizujeme pravidelné setkávání dětí se seniory a pomáháme utvářet prostor pro společný dialog a aktivity. V rámci těchto mezigeneračních setkávání se děti se seniory pravidelně schází, tvoří spolu, povídají si a užívají si společný čas. Program PŘEČTI propojuje svět seniorů, dětí a knížek. Senioři dobrovolníci dochází pravidelně do mateřských škol v celé ČR předčítat dětem pohádky. Děti tak získávají “svou” kouzelnou pohádkovou babičku či dědečka a ti zase na oplátku mohou načerpat od dětí energii. Více na www.mezi-nami.cz

Seniorfitnes

www.seniorfitnes.cz

Jsme organizace, která umožňuje pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťujeme pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním. Dále poskytujeme seniorům možnost realizovat se v různých oblastech volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Dobrovolnické centrum ADRA Příbram

Dobrovolnické centrum ADRA Příbram

+420 722 956 030

Naše organizace má akreditaci na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám sociálně slabým, seniorům, osobám zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Středočeského kraje v projektu ”DC ADRA Příbram: Dobrovolnictví DC ADRA Příbram”.

Právě teď! o.p.s.

https://pravetedops.cz/

Tel.: 603 852 715, 603 852 740

e-mail: info@prave-ted-ops.cz

Posláním organizace Právě teď! o.p.s. je změna pohledu společnosti na vnímání stáří a stárnutí (osvětová činnost).

Pro tzv. aktivní seniory převážně v Praze připravujeme vzdělávací (trénování paměti, Akademie AMOS), pohybové (Nordic Walking, mölkky) a komunitní a společenské aktivity a snažíme se o vytváření pozitivních seniorských vzorů.

Programy připravujeme i v on-line prostředí a plánujeme toto prostředí více využívat i v budoucnu, zejména v zimních měsících.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči

www.crsp.cz

info@crsp.cz

542 217 464

 

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně je nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, stejně jako podporu v obtížných životních situacích. Poskytujeme široké spektrum služeb pro všechny generace a jejich specifické potřeby. 

Věnujeme se také problematice sendvičové generace - těm, kdo pečují o děti a současně o seniory. Více informací můžete najít na našem webu www.sendvicovagenerace.cz

Podporujeme také pečující seniory. Natáčíme podcasty  anebo radíme, co dělat, když. Zveme vás na naši webovou stránku www.sendvicovysenior.cz, kde najdete spoustu zajímavých informací.

 

 

Anděl Strážný, z. ú.

Anděl Strážný, z. ú.

Anděl Strážný, z. ú.

Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

www.andelstrazny.eu

kamila.podlahova@andelstrazny.eu

+ 420 770 163 572

Anděl Strážný, z. ú. poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče v rámci celé České republiky určené především seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným již od roku 2011.

Jsme registrovanou terénní sociální službou tísňové péče s celorepublikovou působností na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního Města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Máme pověření SGEI – pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Naším cílem je zajistit lidem pomoc v krizových situacích (dojde-li k náhlému zhoršení zdravotního stavu, napadení, pádu, apod.), přispět našim klientům k soběstačnosti a samostatnosti, zachovat kvalitu jejich života v prostředí jejich domova a dopřát jim pocit jistoty a bezpečí v každé chvíli.

Naše poslání: Poskytujeme jistotu, bezpečí a pomoc v krizových situacích seniorům i lidem s postižením, doma i venku ve chvílích, kdy jsou sami.

Wikimedia Česká republika

natalie.schejbalova@wikimedia.cz

Jsme Wikimedia Česká republika – nevládní organizace, česká pobočka nadace Wikimedia, která pečuje o projekty Wikimedia po celém světě. Od roku 2008 podporujeme v Česku rozvoj Wikimedia projektů: Wikipedie, Wikimedia Commons, Wikidat a jejich sesterských projektů.

Právě teď! o.p.s.

luxova@prave-ted-ops.cz , tel.: 603 852 715

Posláním Právě teď! o.p.s. je změna vnímání problematiky stáří a stárnutí. Naše činnost se dělí na aktivizační (pro seniory) a osvětovou (pro veřejnost).